Καινοτομία: Κινητήρια δύναμη για την απογείωση μιας νεοφυούς επιχείρησης

Μια στιγμή έμπνευσης, ίσως ήταν αρκετή για να ξεκινήσει μια επιχείρηση και να κάνει τα πρώτα της επιτυχημένα βήματα. Πως μπορεί όμως, η έμπνευση να μετεξελιχθεί σε δημιουργικότητα που θα παράγει καινοτομία; Και πως μπορεί η καινοτομία να απαντήσει στα κύρια προβλήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη μιας επιχείρησης; “Έρευνες δείχνουν ότι τα 4 μεγαλύτερα εμπόδια για την «απογείωση» μιας επιχείρησης σχετίζονται με το προσωπικό, την ηγεσία, τα κεφάλαια και τους πελάτες. Το workshop εξετάζει τoυς τρόπους με τους οποίους η καινοτομία μπορεί να βοηθήσει να ξεπεραστούν αυτά τα 4 εμπόδια.