Θερμοκοιτίδες Νεοφυών Επιχειρήσεων: Από την ιδέα στην επιχείρηση, η εμπειρία της Θ.Ε.Α.

Στο συγκεκριμένο workshop θα παρουσιάσουμε τι είναι οι Θερμοκοιτίδες, ποιοί λόγοι οδήγησαν στην εμφάνισή τους, ποιό ρόλο διαδραματίζουν στην σύγχρονη επιχειρηματικότητα και πώς μετουσιώνουν μια ιδέα σε μία επιτυχημένη νεοφυή επιχείρηση. Τέλος, θα παρουσιάσουμε το παράδειγμα της Θερμοκοιτίδας νεοφυών Eπιχειρήσεων Αθήνας του Ε.Β.Ε.Α.