Χτίζοντας δεξιότητες ζωής

Με ποιο τρόπο μπορούν να προετοιμαστούν καλύτερα οι νέοι για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας τον 21ου αιώνα; Αναπτύσσοντας δεξιότητες ζωής! Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν μια σειρά δεξιοτήτων ζωής όπως η ομαδικότητα, η επικοινωνία, η λήψη αποφάσεων, ο σχεδιασμός, η οργάνωση και ο προγραμματισμός προτεραιοτήτων στην εργασία. Όλες απαραίτητες δεξιότητες για την επιτυχία στον 21ο αιώνα, τόσο για υγιείς κοινωνίες, όσο και για επιτυχημένες προσωπικότητες, περιζήτητες στην αγορά εργασίας.

Εκπαιδευτής:
Νομικού Μαρία
Εταιρεία:
Βρετανικό Συμβούλιο
Χώρος:
Ισόγειο